Kanser

Kanser, ilgili hastalıklar koleksiyonuna verilen addır. Tüm kanser türlerinde, vücudun bazı hücreleri durmadan çevreleyen dokulara yayılmadan bölünmeye başlar. Birçok kanser, doku kütlesi olan katı tümörleri oluşturur. Lösemiler gibi kan kanserleri, genellikle katı tümörler oluşturmaz.

Böbrek Kanseri

0

Tiroid Kanseri

0

Rahim Kanseri

0

Akciğer Kanseri

0

Lenfoma

0

Bowen Hastalığı

0